1. emblematisk

  emblema´tisk adj. ~t ORDLED: em-blem-at-isk
  Svensk ordbok
 2. Konstantinbågen

  Konstantinbågen, den största av Roms bevarade triumfbågar (ca 25 m hög), invigd i juli 315 e.Kr. som minnesmärke över Konstantins seger över Maxentius vid Pons Mulvius 312.
 3. Venus Milo

  Venus Milo, Venus från Milo, benämning på en antik grekisk marmorskulptur i Louvren i Paris, påträffad 1820 på den grekiska ön Melos (italienska Milo).
 4. Hawaii

  Hawaii, förkortat HI, sedan 1959 USA:s 50:e delstat.

 5. teaterdekor

  teaterdekor, bildmässiga element inom scenkonsten.
 6. skämtteckning

  skämtteckning, övergripande benämning på komisk och underhållande bild, som kan vara av samhällskritisk eller anekdotisk karaktär.
 7. Leonard Forslund

  Forslund, Leonard, född 1959, målare, utbildad vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1982–88.
 8. Susan Rothenberg

  Rothenberg, Susan, född 1945, amerikansk konstnär.
 9. Robert Indiana

  Indiana (egentligen Clark), Robert, 1928–2018, amerikansk konstnär (målare, skulptör och grafiker).

 10. Stina Hansson

  Hansson, Stina, född 1942, litteraturforskare, professor vid Göteborgs universitet sedan 1990.