1. emk

  emk, kortform för elektromotorisk kraft.
 2. induktion

  induktion, term inom fysiken.
 3. Emkarby

  Emkarby, ort i västra Åland; för belägenhet se karta Åland.
 4. galvaniskt element

  galvaniskt element, galvanisk cell, elektrokemisk cell som kan leverera elektrisk ström till omgivningen, samtidigt som det sker en kemisk reaktion i cellen (en oxidation vid cellens anod, i detta fall minuspolen, en reduktion vid dess katod, i detta fall pluspolen).
 5. elektrokemi

  elektrokemi, vetenskapen om samspelet mellan elektricitet och kemiska föreningar.
 6. elektromotorisk kraft

  elektromotorisk kraft, emk, den potentialdifferens i en strömkälla som får en elektrisk ström att flyta genom en sluten strömkrets.
 7. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 8. E

  E, egentligen E, beteckning för elektromotorisk kraft, emk; SI-enhet volt (V).
 9. normalelement

  normalelement, Westonelement , normal för elektrisk spänning med en emk av ca 1,018 V bestående av ett batteri i ett H-format glashus med kvicksilver som positiv pol och amalgam med drygt 10 % kadmium som negativ pol.
 10. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.