1. emotionell intelligens

  emotionell intelligens, känslans intelligens, förmåga att känna igen, ge uttryck för och handla ändamålsenligt som svar på egna och andras känslor.
 2. emotionell

  emotionell [emo(t)ʃonel´] adj. ~t ORDLED: e-mot-ion-ell
  Svensk ordbok
 3. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 4. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 5. utvecklingspsykologi

  utvecklingspsykologi, gren av psykologin som studerar människans psykiska utveckling.
 6. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 7. Karin Boye

  Boye, Karin, född 26 oktober 1900, död natten till 24 april 1941, författare, ledamot av Samfundet De Nio från 1931.

 8. sexualitet

  sexualitet, i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll).
 9. mahayana

  mahayana, mahāyāna, samlingsbenämning på de skolor som med rötter i den ursprungliga buddhismen framträdde omkring Kr.f. Mahayana innehåller mer religiösa och emotionella element än hinayana, den andra huvudriktningen, som kan betecknas som en mer intellektuell munkreligion.
 10. John Stuart Mill

  Mill, John Stuart, född 20 maj 1806, död 8 maj 1873, brittisk filosof och ekonom, 1800-talsliberalismens ledande gestalt.