1. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 2. empati

  empati´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: em-pat-in
  Svensk ordbok
 3. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 4. psykopati

  psykopati, en grupp av problem som tillhör kategorin personlighetsstörning och som således inte är att anse som psykisk störning (psykisk sjukdom).
 5. empatisk

  empa´tisk adj. ~t ORDLED: em-pat-isk
  Svensk ordbok
 6. Suzanne Collins

  Collins, Suzanne, född 1962, amerikansk författare.
 7. sympati

  sympati, känsla av delaktighet i en annans trångmål eller problem som kan omfatta både människor och djur och även växter.

 8. ecstasy

  ecstasy, Molly, ursprungligen beteckning för tabletter som innehåller den centralstimulerande och hallucigena substansen MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin); numera kan även andra substanser ingå i ecstasytabletter.

 9. emotionell intelligens

  emotionell intelligens, känslans intelligens, förmåga att känna igen, ge uttryck för och handla ändamålsenligt som svar på egna och andras känslor.
 10. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.