1. EMU

  EMU, Economic and Monetary Union, Ekonomiska och monetära unionen, penning- och valutapolitiskt samarbete inom Europeiska unionen (EU), bildat 1 januari 1999.
 2. emu

  e´mu subst. ~n ~er ORDLED: em-un
  Svensk ordbok
 3. EMU-omröstningen

  EMU-omröstningen, EMU-valet, populär benämning på euroomröstningen.
 4. emuer

  emuer, Dromaiidae, familj kasuarfåglar med en enda nu levande art, emu ( Dromaius novaehollandiae), som förekommer i Australien.
 5. emulsionssprängämne

  emulsionssprängämne, civilt sprängämne där huvudkomponenterna föreligger i en emulsion.
 6. emulsionsprodukt

  emulsionsprodukt, vara som tillverkas genom att olja emulgeras i vatten (O/W) eller vatten i olja (W/O).
 7. emulsionspolymerisation

  emulsionspolymerisation, emulsionspolymerisering, industriell metod som används för att framställa olika typer av polymerer, såsom gummi, plast, färg och lim från monomerer.
 8. emulgator

  emulgator, emulgeringsmedel , ämne som tillsätts vid emulgering för att åstadkomma en stabil emulsion.
 9. emulsion

  emulsion, fotografisk term för det ljuskänsliga skikt av silverhalogenidkristaller i gelatin som är gjutet på den traditionella filmens eller fotopapperets bas.
 10. emulsionsfärg

  emulsionsfärg, färg där bindemedlet är emulgerat i vatten.