1. Emund Gripenhielm

  Gripenhielm (före adlandet 1660 Figrelius), Emund, 1622–75, friherre, ämbetsman.
 2. Emund Eriksson

  Emund Eriksson, andra hälften av 900-talet, svensk kung.
 3. Emund den gamle

  Emund den gamle, död cirka 1060, svensk kung, son till Olof Skötkonung.

 4. Erik Emune

  Erik Emune, född ca 1090, död 1137, dansk kung 1134–37, son till Erik Ejegod.
 5. Anund Emundsson

  Anund Emundsson, 1000-talet, son till sveakungen Emund den gamle; omnämnd endast av Adam av Bremen.
 6. Björn Järnsida

  Björn Järnsida, död 1134, dansk prins, son till tronpretendenten Harald Kesja, sonson till kung Erik Ejegod.
 7. Erik Ejegod

  Erik Ejegod, död 1103, dansk kung 1095–1103, son till Sven Estridsson.
 8. Erik Lam

  Erik Lam, eller Erik den spake, född ca 1110, död 1146, dansk kung 1137–46, son till Erik Ejegods dotter Ragnhild och stormannen Håkon.
 9. Nils

  Nils (danska Niels), född ca 1064, död 1134, dansk kung från 1104, son till Sven Estridsson, gift med Margareta Fredkulla.
 10. Harald Kesja

  Harald Kesja, död 1135, dansk prins, oäkta son till Erik Ejegod.