1. EN

  EN, Europäische Norm, europeisk standard (europastandard), använd som beteckning på standard utarbetad av CEN, CENELEC och ETSI.
 2. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 3. en

  en, könsneutralt personligt pronomen, använt i stället för man.
 4. en

  5e´n subst. ~en ~ar ORDLED: en-en
  Svensk ordbok
 5. en

  3en´ pron. ~s
  Svensk ordbok
 6. en

  2en´ artikel, neutr. ett
  Svensk ordbok
 7. en

  4en´ adv.
  Svensk ordbok
 8. en

  1en´ räkn., neutr. ett
  Svensk ordbok
 9. en-

  en-, framför b och p em-, förled med betydelsen ’i’ ’inuti’, ’vid’, ’på’.
 10. En sensation

  En sensation, amerikansk film, se Citizen Kane.