1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. Tusen och en natt

  Tusen och en natt, arabiska Alf layla wa-layla ’Tusen nätter och (därtill) en natt’, en sagosamling vars kärna möjligen kom från Indien men vars tidigaste kända form, den persiska samlingen Hazar afsana, (’De tusen (dvs. många) berättelserna’) på 800-talet översattes till arabiska i Bagdad.
 3. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 4. En midsommarnattsdröm

  En midsommarnattsdröm, A Midsummer Night’s Dream, komedi av den engelske dramatikern William Shakespeare, färdigställd omkring 1595.

 5. en för alla, alla för en

  en för alla, alla för en, ett uttryck som används för att ange att den eller de som åtagit sig att svara för en förpliktelse tillsammans med andra svarar, på samma sätt som de övriga, för hela förpliktelsen, solidariskt ansvar.
 6. Det går an: En tafla ur lifvet

  Det går an: En tafla ur lifvet, roman av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1839.

 7. En herrgårdssägen

  En herrgårdssägen, roman av Selma Lagerlöf, utgiven 1899.

 8. En julsång på prosa

  En julsång på prosa, A Christmas Carol, den första av den engelske författaren Charles Dickens julberättelser, publicerad i december 1843.

 9. La République en marche

  La République en marche, LREM, tidigare En Marche!, franskt socialliberalt parti bildat 2016 av Emmanuel Macron

 10. EN

  EN, Europäische Norm, europeisk standard (Europastandard), använd som beteckning för standard utarbetad av CEN, CENELEC och ETSI.