1. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 2. Tusen och en natt

  Tusen och en natt, arabiska Alf layla wa-layla ’Tusen nätter och (därtill) en natt’, en sagosamling vars kärna möjligen kom från Indien men vars tidigaste kända form, den persiska samlingen Hazar afsana, (’De tusen (dvs. många) berättelserna’) på 800-talet översattes till arabiska i Bagdad.
 3. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 4. en

  en, könsneutralt personligt pronomen, använt i stället för man.
 5. En midsommarnattsdröm

  En midsommarnattsdröm, A Midsummer Night’s Dream, komedi av den engelske dramatikern William Shakespeare, färdigställd omkring 1595.

 6. EN

  EN, Europäische Norm, europeisk standard (europastandard), använd som beteckning på standard utarbetad av CEN, CENELEC och ETSI.
 7. en för alla, alla för en

  en för alla, alla för en, ett uttryck som används för att ange att den eller de som åtagit sig att svara för en förpliktelse tillsammans med andra svarar, på samma sätt som de övriga, för hela förpliktelsen, solidariskt ansvar.
 8. En världsomsegling under havet

  En världsomsegling under havet, Vingt mille lieues sous les mers, roman av Jules Verne, utgiven 1870.

 9. En dag i Ivan Denisovitjs liv

  En dag i Ivan Denisovitjs liv, Odin den Ivana Denisovitja, roman av den ryska författaren Aleksandr Solzjenitsyn, utgiven 1962.

 10. Det går an: En tafla ur lifvet

  Det går an: En tafla ur lifvet, roman av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1839.