1. François de Voltaire

  François de Voltaire var en fransk författare och filosof som föddes 1694 och dog 1778.
 2. gammal

  gamm`al adj. gammalt gamla, komp. äldre [äl´d-], superl. äldst
  Svensk ordbok
 3. gammalkatolska kyrkan

  gammalkatolska kyrkan, en sammanslutning av självständiga och episkopalt styrda kyrkor, anslutna till Utrechtunionen (bildad 1889).
 4. gammalattisk komedi

  gammalattisk komedi, dramatisk genre som uppstod ur folkliga upptåg och fruktbarhetsriter.
 5. Afrodite

  Afrodite var kärlekens gudinna i det antika Grekland.
 6. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 7. jul

  jul är en kristen helgdag den 25 december då man firar Jesus födelse.
 8. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 9. Messias

  Messias är judarnas namn på en frälsare som en gång ska komma till jorden.
 10. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.