1. François de Voltaire

  François de Voltaire var en fransk författare och filosof som föddes 1694 och dog 1778.
 2. gammalattisk komedi

  gammalattisk komedi, dramatisk genre som uppstod ur folkliga upptåg och fruktbarhetsriter.
 3. Zeus

  Zeus var den högste guden i den grekiska religionen.

 4. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 5. gammal

  gamm`al adj. gammalt gamla, komp. äldre [äl´d-], superl. äldst
  Svensk ordbok
 6. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 7. gammalkatolska kyrkan

  gammalkatolska kyrkan, en sammanslutning av självständiga och episkopalt styrda kyrkor, anslutna till Utrechtunionen (bildad 1889).
 8. Afrodite

  Afrodite var kärlekens gudinna i det antika Grekland.
 9. akvedukt

  akvedukt är ett ord som kommer från latinet och betyder vattenledning.
 10. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.