1. enantiomeri

  enantiomeri, strukturkemiskt begrepp som beskriver en typ av stereoisomeri där två grupper av atomer är strukturellt och kemiskt identiska i alla avseenden utom att de förhåller sig till varandra som objekt och spegelbild och att de inte kan bringas i överensstämmelse genom enbart vridning och förskjutning.
 2. enantiomer

  enantiomer, optisk isomer eller spegelbildsisomer, se enantiomeri.
 3. Enade Ryssland

  Enade Ryssland, ryska Jedinaja Rossija, ryskt politiskt parti, grundat 2001. 

 4. enar

  enar, Juniperus , släkte cypressväxter som omfattar drygt 50 arter med utbredning på norra halvklotet och söderut i tropiska Afrikas bergstrakter och i Västindien.
 5. Enare

  Enare, finska Inari, kommun i Lappland, Finland.

 6. enalapril

  enalapril, läkemedel med blodtryckssänkande effekt.
 7. enaktare

  enaktare, skådespel i en akt.
 8. enalid

  enalid, fanerogamart tillhörande det växtsamhälle som finns på sand- och lerbottnar i havet.
 9. Enare träsk

  Enare träsk, finska Inarijärvi, sjö i nordöstligaste Finland; 1 040 km 2.
 10. ena

  3ena [en´a äv. e´na] pron., plur.
  Svensk ordbok