1. Enade Ryssland

  Enade Ryssland, ryska Jedinaja Rossija, ryskt politiskt parti, grundat 2001. 

 2. Europeisk enad vänster/Nordisk grön vänster

  Europeisk enad vänster/Nordisk grön vänster, European United Left–Nordic Green Left, GUE/NGL, partigrupp i Europaparlamentet. 

 3. skandinavism

  skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt.

 4. Milano

  Milano, stad i regionen Lombardiet, norra Italien, vid floden Olona.

 5. Östberlin

  Östberlin, 1945–90 region (Bezirk) och huvudstad i Östtyskland.
 6. Västberlin

  Västberlin, 1945–90 västtysk exklav i Östtyskland; se Berlin.
 7. Lambethkonferenserna

  Lambethkonferenserna , konferenser för den anglikanska kyrkogemenskapens biskopar (ungefär vart tionde år), hållna i Lambeth Palace.
 8. Sui

  Sui , kinesisk dynasti 581–618 som enade landet efter århundraden av splittring och lade grunden för den blomstrande Tangdynastin (618–907).
 9. Kontinentalkongressen

  Kontinentalkongressen (engelska Continental Congress), efter 1781 även kallad Konfederationskongressen, benämning på den församling av delegater som första gången samlades 1774 för att skapa en enad front bland de brittiska kolonierna i Nordamerika vid konflikterna med moderlandet.
 10. Tjänstemannaförbundet HTF

  Tjänstemannaförbundet HTF, HTF, tidigare fackförbund inom TCO som organiserade tjänstemän inom privat handel, transport och service.