1. Enare

  Enare, finska Inari, kommun i Lappland, Finland.

 2. Enare träsk

  Enare träsk, finska Inarijärvi, sjö i nordöstligaste Finland; 1 040 km 2.
 3. Enar

  Enar, mansnamn motsvarande det isländska Einarr, se Einar.
 4. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 5. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 6. enar

  enar, Juniperus , släkte cypressväxter som omfattar drygt 50 arter med utbredning på norra halvklotet och söderut i tropiska Afrikas bergstrakter och i Västindien.
 7. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 8. Inari

  Inari , det finska namnet på kommunen Enare i Finland.
 9. tvåbyggare

  tvåbyggare, dioika växter , växter med enkönade blommor, där honblommor (som har pistill(er) men saknar ståndare) och hanblommor (som har ståndare men saknar pistill(er)) sitter på skilda individer, vilka kallas hon- respektive hanplanta.
 10. ceder

  ceder, cederträ, i egentlig mening träslag från arterna i tallväxtsläktet cedrar.