1. Enare

  Enare, finska Inari, kommun i Lappland, Finland.

 2. Enare träsk

  Enare träsk, finska Inarijärvi, sjö i nordöstligaste Finland; 1 040 km 2.
 3. Enar

  Enar, mansnamn motsvarande det isländska Einarr, se Einar.
 4. enar

  enar, Juniperus , släkte cypressväxter som omfattar drygt 50 arter med utbredning på norra halvklotet och söderut i tropiska Afrikas bergstrakter och i Västindien.
 5. Inari

  Inari , det finska namnet på kommunen Enare i Finland.
 6. Inarijärvi

  Inarijärvi, det finska namnet på Enare träsk.
 7. Juniperus

  Juniperus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet enar.
 8. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 9. bärkotte

  bärkotte, kotte vars samtliga fjäll, såväl täck- som fröfjäll, blivit köttiga och mer eller mindre sammanväxta med varandra vid kottens mognad.
 10. Pasvikelva

  Pasvikelva, svenska Pasvik älv, finska Paatsjoki, ryska Patsjoki, ishavsälv på Nordkalotten; ca 145 km lång från utloppet ur Enare träsk i norra Finland till mynningen i Varangerfjorden i Norge.