1. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 2. enar

  enar, Juniperus , släkte cypressväxter som omfattar drygt 50 arter med utbredning på norra halvklotet och söderut i tropiska Afrikas bergstrakter och i Västindien.
 3. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 4. Enare träsk

  Enare träsk, finska Inarijärvi, sjö i nordöstligaste Finland; 1 040 km 2.
 5. sjö

  sjö eller insjö är en vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.
 6. Enar

  Enar, mansnamn motsvarande det isländska Einarr, se Einar.
 7. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 8. Medelhavet

  Medelhavet, Europeiska medelhavet, bihav till Atlanten mellan Europa och Afrika.
 9. tvåbyggare

  tvåbyggare, dioika växter , växter med enkönade blommor, där honblommor (som har pistill(er) men saknar ståndare) och hanblommor (som har ståndare men saknar pistill(er)) sitter på skilda individer, vilka kallas hon- respektive hanplanta.
 10. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.