1. enas

  e`nas verb enades enats ORDLED: en-as SUBST.: enande
  Svensk ordbok
 2. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 3. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 4. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 5. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 6. enastående

  e`nastående adj., ingen böjning ORDLED: ena--stå-ende
  Svensk ordbok
 7. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 8. perserkrigen

  perserkrigen, konflikterna mellan Iran och ett antal stadsstater i Grekland i början av 400-talet f.Kr.
 9. beroende–oberoende

  beroende–oberoende är ett motsatspar som, mer eller mindre vagt, förekommer i många vetenskapliga sammanhang.
 10. Bondeförbundet

  Bondeförbundet, svenskt politiskt parti, föregångare till Centerpartiet.