1. enas

  e`nas verb enades enats ORDLED: en-as SUBST.: enande
  Svensk ordbok
 2. enastående

  e`nastående adj., ingen böjning ORDLED: ena--stå-ende
  Svensk ordbok
 3. Oda Nobunaga

  Oda Nobunaga , 1534–82, japansk daimyo, som 1573 gjorde slut på Ashikagashogunatet och inledde Japans enande.
 4. regeringskris

  regeringskris, situation när det ifrågasätts att regeringen förmår styra landet, till exempel när den inte har riksdagens förtroende eller när partierna i en koalitionsregering inte kan enas om besluten.
 5. Frans II

  Frans II (italienska Francesco II), 1836–94, den siste bourbonske kungen av Bägge Sicilierna 1859–61, son till Ferdinand II.
 6. neovedanta

  neovedanta, nyvedantism , modern, tidsanpassad tolkning av den klassiska vedantafilosofin.
 7. TV-system

  TV-system, standard som anger vad som är karakteristiskt för en TV-signal.
 8. amensalism

  amensalism, relation mellan två populationer eller arter där den enas tillväxt eller överlevnad hämmas medan den andras förblir opåverkad.
 9. Centerpartiet

  Centerpartiet, Centern, C, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1918, nuvarande namn sedan 1958.

 10. Friedrich Engesser

  Engesser, Friedrich, 1848–1931, tysk ingenjör.