1. Enator AB

  Enator AB, Kista, Stockholm, äldre svenskt konsult- och teknikföretag inom data, kommunikation och elektronik för civila och militära ändamål.
 2. Oswald Mosley

  Mosley, Sir Oswald, 1896–1980, brittisk politiker, fascistledare.
 3. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 4. westfaliska freden

  westfaliska freden var de fredsavtal som avslutade trettioåriga kriget.
 5. Otto von Manteuffel

  Manteuffel, Otto von, 1805–82, friherre, preussisk politiker, inrikesminister 1848–50, ministerpresident och utrikesminister 1850–58.
 6. Erfurtparlamentet

  Erfurtparlamentet , unionsparlamentet, församling av ombud för tyska stater som under Preussens ledning möttes i Erfurt i mars–april 1850.
 7. IOE

  IOE, International Organization of Employers, Internationella arbetsgivarorganisationen, Genève, organ för utbyte av information och samverkan mellan medlemmarna, vilka är centrala arbetsgivarföreningar som stöder principen om fri företagsamhet.
 8. Ahmadou Ahidjo

  Ahidjo, Hadj Ahmadou, 1924–89, Kameruns första president, 1960–82.
 9. Sumer

  Sumer var ett område vid floderna Eufrat och Tigris i Mesopotamien under stenåldern och bronsåldern.
 10. Israel

  Israel är ett ord som används i Gamla Testamentet i Bibeln.