1. Enator AB

  Enator AB, Kista, Stockholm, äldre svenskt konsult- och teknikföretag inom data, kommunikation och elektronik för civila och militära ändamål.
 2. Oswald Mosley

  Mosley, Sir Oswald, 1896–1980, brittisk politiker, fascistledare.
 3. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 4. identitetskort

  identitetskort, ID-kort, legitimationshandling med innehavarens foto och namnteckning.
 5. minne

  minne, det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.
 6. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
 7. westfaliska freden

  westfaliska freden var de fredsavtal som avslutade trettioåriga kriget.
 8. Otto von Manteuffel

  Manteuffel, Otto von, 1805–82, friherre, preussisk politiker, inrikesminister 1848–50, ministerpresident och utrikesminister 1850–58.
 9. Erfurtparlamentet

  Erfurtparlamentet , unionsparlamentet, församling av ombud för tyska stater som under Preussens ledning möttes i Erfurt i mars–april 1850.
 10. IOE

  IOE, International Organization of Employers, Internationella arbetsgivarorganisationen, Genève, organ för utbyte av information och samverkan mellan medlemmarna, vilka är centrala arbetsgivarföreningar som stöder principen om fri företagsamhet.