1. encyklopedisk

  encyklope´disk adj. ~t ORDLED: en-cyklo-ped-isk
  Svensk ordbok
 2. Uno Myggan Ericson

  Ericson, Uno Myggan, 1926–2001, teaterman, nöjesforskare, fil. hedersdr vid Göteborgs universitet 1987.
 3. Matthias Martini

  Martini, Matthias, 1572–1630, tysk filolog och teolog.
 4. Friedrich Bertuch

  Bertuch, Friedrich, 1747–1822, tysk upplysningsförfattare och förläggare med en omfattande utgivning och översättning av böcker och tidskrifter.
 5. Alfonso de la Torre

  Torre, Alfonso de la, död 1461, spansk författare.
 6. Natyashastra

  Natyashastra, Nāṭyaśāstra, dramaturgiskt arbete på sanskrit som tillskrivs Bharata och troligen härrör från 100-talet e.Kr.
 7. John R McCulloch

  McCulloch, John Ramsey, 1789–1864, brittisk nationalekonom och skriftställare, professor vid London University 1828–37, därefter chef för det brittiska statsförlaget.
 8. Ola Klippvik

  Klippvik, Ola, född 1974, författare.
 9. Brunetto Latini

  Latini, Brunetto, ca 1220–ca 1294, italiensk diktare och statsman.
 10. al-Masudi

  al-Masudi ( Abū l-Ḥasan ˙Alī al-Mas˙ūdī), död 956, arabisk resenär och författare av irakiskt ursprung.