1. endiv

  endiv, endivsallat, se sydcikoria.
 2. endivia

  endivia (italienska endivia, av grekiska entybon, jämför senlat. intybea, kanske ett ord av arabiska ursprung), Cichorium endivia, art i familjen korgblommiga växter.
 3. endiv

  endiv [endi´v el. aŋdi´v] subst. ~en ~er ORDLED: endiv-en
  Svensk ordbok
 4. cikoria

  cikoria, vanlig cikoria, vägvårda, Cichorium intybus, art i familjen korgblommiga växter.
 5. sydcikoria

  sydcikoria, endiv, endive, endivia, endivsallat, Cichorium endivia, art i familjen korgblommiga växter.
 6. krusbladig endivia

  krusbladig endivia, annat namn för friséesallat.
 7. cikoriasallat

  cikoriasallat, chikoré, chichorée, Cichorium intybus Foliosum-gruppen (synonym Cichorium intybus var. foliosum), en sortgrupp inom växtarten cikoria.

 8. frisésallad

  frisésallad [-se`-] subst. ~en ORDLED: frisé--sall-ad-en
  Svensk ordbok