1. endoterm

  endoterm, om förlopp: där temperaturen sjunker om värme inte tillförs.
 2. endoterm

  endoterm, om djur som med värme producerad vid cellandningen når högre temperatur än omgivande livsmedium.
 3. endotermisk

  endoter´misk adj. ~t ORDLED: endo-term-isk
  Svensk ordbok
 4. exoterm

  exoterm är en process där temperaturen stiger om värme inte bortförs.
 5. kärnreaktion

  kärnreaktion, kollision mellan en elementarpartikel eller en jon och en atomkärna.
 6. ektoterm

  ektoterm, växelvarm, om djur som inte kan höja sin kroppstemperatur genom att producera värme i kroppen.
 7. van’t Hoffs ekvation

  van’t Hoffs ekvation anger kemiska jämviktskonstanters temperaturberoende.
 8. reaktionsformel

  reaktionsformel är ett kort och tydligt sätt att beskriva hur en kemisk reaktion sker.
 9. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi är ett energitillskott som krävs för att en kemisk reaktion ska kunna ske.

 10. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).