1. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 2. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 3. energiprincipen

  energiprincipen, det fysikaliska förhållande att energi inte kan skapas eller förintas utan endast omvandlas mellan olika former.
 4. energiomvandling

  energiomvandling, process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat slag, t.ex. omvandling av arbete till el.

 5. energikälla

  energikälla, naturtillgång eller naturfenomen som kan omvandlas till energiformerna ljus, rörelse och värme.
 6. energiflöde

  energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.
 7. energikvalitet

  energikvalitet, mått på i vilken utsträckning olika energiformer kan överföras till mekanisk energi och till varandra.
 8. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.
 9. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis fysiologi och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 10. energidryck

  energidryck, smaksatt dryck ofta, innehållande koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.