1. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 2. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 3. energiomvandling

  energiomvandling, process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat slag, t.ex. omvandling av arbete till el.

 4. energiprincipen

  energiprincipen, det fysikaliska förhållande att energi inte kan skapas eller förintas utan endast omvandlas mellan olika former.
 5. energiflöde

  energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.
 6. energikvalitet

  energikvalitet, mått på i vilken utsträckning olika energiformer kan överföras till mekanisk energi och till varandra.
 7. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.
 8. energisystem

  energisystem, de med varandra förbundna anordningar och anläggningar som behövs för tillförsel och användning av energi i varje ögonblick inom ett visst begränsat användarområde.
 9. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis fysiologi och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 10. energikvantum

  energikvantum, den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning, t.ex. ljus.