1. energetisk koppling

  energetisk koppling, biokemisk term.
 2. ljusflöde

  ljusflöde, belysningsstorhet med beteckningen Φ och reservbeteckningen Φ v (v = visuell).
 3. förbränningsvärme

  förbränningsvärme, förbrännings­entalpi, den värmemängd som utvecklas när en mol av ett ämne förbränns i syre vid konstant tryck under strikt definierade betingelser.
 4. ljusstyrka

  ljusstyrka, belysningsstorhet med beteckningen I och reservbeteckningen I v (v = visuell).
 5. intonationsteorin

  intonationsteorin, ett betraktelsesätt enligt vilket musiken är en ständig process, bestämd av samhällsutveckling och historisk epok; lanserat 1930 av Boris Asafjev.
 6. förångningskylning

  förångningskylning, kylning genom avdunstning.
 7. luminans

  luminans, belysningsstorhet med beteckningen L och reservbeteckningen L v (v = visuell).
 8. gaslaser

  gaslaser, lasertyp där det aktiva mediet utgörs av en atomär eller molekylär gas som pumpats så, att ett överskott av atomer eller molekyler samlats i övre energibandet.
 9. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 10. fusion

  fusion, kärnfusion, i fysiken reaktion mellan två atomkärnor som leder till en sammansmältning, varvid en tyngre kärna bildas.