1. energi

  energi är förmågan hos ett föremål att utföra ett arbete i fysisk mening.

 2. energi

  energi, teologisk term.
 3. energi

  energi [-ʃi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: en-erg-in
  Svensk ordbok
 4. elastisk energi

  elastisk energi, se elasticitet.
 5. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 6. elektrisk energi

  elektrisk energi, el, vanligt förekommande energiform.
 7. kemisk energi

  kemisk energi, energiform baserad på den elektriska kraften, se energi (Elektrisk, magnetisk och kemisk energi).
 8. mekanisk energi

  mekanisk energi, energiformer i mekanik.

 9. potentiell energi

  potentiell energi , inom fysiken det slags energi som beror på kroppars läge i ett kraftfält, t.ex. en simhoppares läges­energi på en trampolin eller energi lagrad i en spänd fjäder.
 10. nyttig energi

  nyttig energi, begrepp som i energiförsörjningssammanhang vanligen betecknar de energiformer som människan ytterst behöver för sitt välbefinnande, nämligen värme, ljus och rörelse (mekaniskt arbete).