1. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 2. kinetisk energi

  kinetisk energi, rörelseenergi, den form av energi en kropp har på grund av sin rörelse.
 3. energiomvandling

  energiomvandling, process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat slag, t.ex. omvandling av arbete till el.

 4. potentiell energi

  potentiell energi , inom fysiken det slags energi som beror på kroppars läge i ett kraftfält, t.ex. en simhoppares läges­energi på en trampolin eller energi lagrad i en spänd fjäder.
 5. elektrisk energi

  elektrisk energi, el, vanligt förekommande energiform.
 6. kemisk energi

  kemisk energi, energiform baserad på den elektriska kraften, se energi (Elektrisk, magnetisk och kemisk energi).
 7. energiflöde

  energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.
 8. mörk energi

  mörk energi, i kosmologi en föreslagen energiform som är jämnt utspridd i hela universum och vars tyngdkraft, till skillnad mot vanliga energiformers, verkar frånstötande i stället för tilldragande.
 9. energikvalitet

  energikvalitet, mått på i vilken utsträckning olika energiformer kan överföras till mekanisk energi och till varandra.
 10. nyttig energi

  nyttig energi, begrepp som i energiförsörjningssammanhang vanligen betecknar de energiformer som människan ytterst behöver för sitt välbefinnande, nämligen värme, ljus och rörelse (mekaniskt arbete).