1. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis geovetenskap och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 2. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis fysiologi och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 3. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 4. jordens strålningsbalans

  jordens strålningsbalans, jordens energibalans, utbytet av energi mellan kosmos, atmosfären och jordytan; se jorden (Jorden som dynamiskt system) och atmosfären (Värmebalans).
 5. peptid YY

  peptid YY, PYY, peptidhormon (sträng av 36 aminosyror) som bildas i vissa celler i tarmens slemhinna i anslutning till kaloriintag.
 6. energimetabolism

  energimetabolism, energiomsättning, den del av ämnesomsättningen hos levande organismer i vilken energi omsätts och används för t.ex. syntes av cellens makromolekylära beståndsdelar, transport av kemiska ämnen över membraner och muskelkontraktion.
 7. mikroreologi

  mikroreologi, inflytande av mikrostrukturen hos material, oftast av kontinuumtyp, vid påkänningar.
 8. nettostrålning

  nettostrålning, skillnaden mellan inkommande och utgående strålning mot en yta, ofta jordens yta.
 9. kvävebalans

  kvävebalans, skillnaden mellan intaget av kväve via kosten och kväveförlusterna via olika utsöndringsvägar bl.a. urin, avföring, svett samt genom hud- och håravfall.
 10. oxyntomodulin

  oxyntomodulin, peptidhormon som vid måltid bildas i vissa celler i tunntarmens slemhinna genom spjälkning av proglukagon (se glukagon).