1. energiband

    energiband, tillåtna energiområden för elektroner i fasta kroppar, såsom metaller, halvledare och isolatorer.
  2. bandstruktur

    bandstruktur, begrepp som beskriver elektronernas energi i ett kristallint ämne.
  3. halvledare

    halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.