1. OVK-besiktning

  OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll som, enligt en förordning från 1992, ska utföras med jämna mellanrum i flerbostadshus, kontor, skolor och offentliga byggnader.
 2. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 3. solskyddsglas

  solskyddsglas, planglas för byggnader behandlat så att det genom reflexion eller absorption reducerar solens ljus- och värmestrålning.
 4. induktion

  induktion, inom enzymlära en metabolisk kontrollmekanism på gennivå vilken startar syntesen av ett inducerbart enzym (t.ex. β-galaktosidas hos Escherichia coli) när cellen exponeras för det substrat, induktorn, som enzymet omvandlar till en produkt.
 5. sjuka hus

  sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön.