1. enessi

  enessi, turkmenskt tältförhänge, se engsi.
 2. George Enescu

  Enescu, George, franska Georges Enesco, 1881–1955, rumänsk violinist, dirigent och kompositör.
 3. Gustaf Eneström

  Eneström, Gustaf, 1852–1923, matematiker och statistiker, från 1901 bibliotekarie vid Högsta domstolen och Regeringsrätten.
 4. tämja stutar

  tämja stutar, en gammal lek där två personer ställer sig två meter från varandra och binder ihop fötterna med rep som läggs med ett halvslag om fötterna, så att linan från den enes högra fot går i kors över till den andres vänstra och tvärtom.
 5. tak

  tak är det som täcker en byggnad eller ett rum upptill.
 6. roll

  roll sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade med en social position eller uppgift.
 7. nyckelharpa

  nyckelharpa, knaverharpa, folkligt stråkinstrument, vars 2–4 spelsträngar avkortas av stift (löv) placerade på tangenter (nycklar, knavrar) i en spelmekanism (nyckellåda) på instrumentets hals.
 8. våldtäkt

  våldtäkt är det allvarligaste sexualbrottet som kan begås mot en vuxen. Det är när någon har sex med en annan person trots att den personen inte vill.

 9. våldtäkt mot barn

  våldtäkt mot barn är det allvarligaste sexualbrottet som kan begås mot ett barn.

 10. kvittning

  kvittning, juridisk term som innebär att man avräknar en fordran mot en motfordran upp till det belopp där fordringarna sammanfaller.