1. enfant terrible

  enfant terrible [ung. aŋfaŋ´ terib´l] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: enfant terr-ible
  Svensk ordbok
 2. allons

  allons, ’låtom oss gå!’, ’framåt!’, t.ex. i inledningen till Marseljäsen: Allons, enfants de la Patrie, ’Framåt I fäderneslandets barn’.
 3. Chris Burden

  Burden, Chris, 1946–2015, amerikansk performance- och konceptkonstnär.
 4. Mathilda Malling

  Malling, Mathilda, pseudonym Stella Kleve, född Kruse, 1864–1942, författare.
 5. Casimir Delavigne

  Delavigne, Casimir, 1793–1843, fransk skald och dramatiker.
 6. Guy Tirolien

  Tirolien, Guy, 1917–88, fransk författare född på Guadeloupe.
 7. Françoise Mallet-Joris

  Mallet-Joris, Françoise, född Lilar, 1930–2016, belgisk (franskspråkig) författare, dotter till Suzanne Lilar.

 8. Christiane Rochefort

  Rochefort, Christiane, 1917–98, fransk författare.
 9. Pierre Gringore

  Gringore, Pierre, ca 1475–ca 1538, fransk författare, en av de drivande krafterna i teatergillet ”Les Enfants sans soucy” (’De sorglösa barnen’).
 10. Roger Vitrac

  Vitrac, Roger, 1899–1952, fransk dramatiker.