1. enfassystem

  enfassystem, elektriskt ledarsystem för matning av belastningsobjekt vilka endast kräver en fram- och en återledare.
 2. enfastransformator

  enfastransformator, elektrisk apparat som kan förändra spänningen hos enfas växelström och förekommer i mindre strömförsörjningsaggregat som mät- och skyddstransformatorer och används för att skilja olika strömkretsar galvaniskt.
 3. enfas

  e`nfas adj., ingen böjning ORDLED: en--fas
  Svensk ordbok
 4. enfasmotor

  enfasmotor, elektrisk motor för enfas växelström och mindre effekter vilken förekommer i bl.a. hushållsapparater, hemelektronik, små verktygsmaskiner etc.
 5. enfasgenerator

  enfasgenerator, generator för enfas växelström, används i mindre, portabla aggregat.
 6. enfasström

  enfasström, elektrisk ström i enfassystem.
 7. enfasig

  e`nfasig adj. ~t ORDLED: en--fas-ig
  Svensk ordbok
 8. Nationernas och frihetens Europa

  Nationernas och frihetens Europa, Europe of Nations and FreedomENFtidigare partigrupp i Europaparlamentet. 

 9. Europaparlamentet

  Europaparlamentet, EU-parlamentet, sedan Enhetsaktens ikraftträdande i juli 1987 den officiella benämningen på Europeiska unionens (EU:s) folkvalda församling.

 10. fas

  fas kan vara något som sker eller visas vid en viss tidpunkt under en viss tidsperiod.