1. enhet

  enhet är inom mättekniken det man uttrycker storlekar med.
 2. enhet

  enhet, i matematiken ett element ( e) som under en binär operation (*) är neutralt, dvs. sådant att e*a = a.
 3. enhet

  enhet, del av t.ex. ett departement eller ett ämbetsverk vilken inom ett avgränsat sakområde svarar för såväl planering och beredning av ärenden som löpande ärenden.
 4. enhet

  enhet [e`n- äv. e´n-] subst. ~en ~er ORDLED: en-het-en
  Svensk ordbok
 5. SI-enhet

  SI-enhet, benämning på var och en av SI:s samstämda enheter, dvs. enheter i SI utan prefix, t.ex. meter (m), radian (rad) och watt per kvadratmeter (W/m 2), samt den prefixförsedda grundenheten kilogram (kg).
 6. internationell enhet

  internationell enhet, måttenhet, se I.E.
 7. organisk enhet

  organisk enhet, filosofisk, biologisk och estetisk term.
 8. handlingens enhet

  handlingens enhet, den del av doktrinen om de dramatiska enheterna som säger att ett skådespel bör ha en enda och enhetlig handling.
 9. härledd enhet

  härledd enhet, enhet (måttenhet) som med hjälp av en formel bildats av en eller flera enheter.
 10. motorisk enhet

  motorisk enhet, term för den funktionella enhet som utgörs av en motorisk nervcell i ryggmärgens grå substans (framhorn) eller i vissa av hjärnstammens hjärnnervskärnor, tillsammans med de muskelceller med vilka denna nervcell står i förbindelse genom nervfibrer.