1. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 2. astronomisk enhet

  astronomisk enhet, fundamental längdenhet inom astronomin, vanligtvis använd vid avståndsangivelser inom solsystemet.
 3. enhetsstat

  enhetsstat, stat med konstitutionell konstruktion där den lagstiftande makten (eventuellt också den exekutiva) är helt koncentrerad till central nivå, dvs. det nationella parlamentet stiftar lagarna; termen används ofta i kontrast till federal stat.
 4. enhet

  enhet, i matematiken ett element ( e) som under en binär operation (*) är neutralt, dvs. sådant att e*a = a.
 5. enhet

  enhet, del av t.ex. ett departement eller ett ämbetsverk vilken inom ett avgränsat sakområde svarar för såväl planering och beredning av ärenden som löpande ärenden.
 6. enhetsskola

  enhetsskola, skolform med enhetlig organisation och enhetligt utbildningsmål vilken ger utbildning åt alla eller det stora flertalet elever på en angiven nivå.
 7. enhetsupplevelse

  enhetsupplevelse, benämning på den högsta, intensiva religiösa erfarenhet som på den kristna mystikens latinska språk kallas unio mystica.
 8. enhet

  enhet [e`n- äv. e´n-] subst. ~en ~er ORDLED: en-het-en
  Svensk ordbok
 9. SI-enhet

  SI-enhet, benämning på var och en av SI:s samstämda enheter, dvs. enheter i SI utan prefix, t.ex. meter (m), radian (rad) och watt per kvadratmeter (W/m 2), samt den prefixförsedda grundenheten kilogram (kg).
 10. internationell enhet

  internationell enhet, måttenhet, se I.E.