1. X-enheten

  X-enheten, Siegbahn-enheten , enhet för röntgenvåglängd som ursprungligen definierades som 10 −13 m.
 2. Europeiska enheten för rättsligt samarbete

  Europeiska enheten för rättsligt samarbete, EU:s samarbets- och koordinationsorgan, se Eurojust.
 3. enhet

  enhet är inom mättekniken det man uttrycker storlekar med.
 4. enhet

  enhet, i matematiken ett element ( e) som under en binär operation (*) är neutralt, dvs. sådant att e*a = a.
 5. enhet

  enhet, del av t.ex. ett departement eller ett ämbetsverk vilken inom ett avgränsat sakområde svarar för såväl planering och beredning av ärenden som löpande ärenden.
 6. enhetlig

  e`nhetlig adj. ~t ORDLED: en-het-lig
  Svensk ordbok
 7. enhet

  enhet [e`n- äv. e´n-] subst. ~en ~er ORDLED: en-het-en
  Svensk ordbok
 8. de tre enheterna

  de tre enheterna, se de dramatiska enheterna.
 9. engelska enheter

  engelska enheter, benämning på ickemetriska måttenheter använda i Samväldet och i USA.
 10. organisk enhet

  organisk enhet, filosofisk, biologisk och estetisk term.