1. Enigma

  Enigma, chiffreringsmaskin använd inom den tyska krigsmakten under andra världskriget.
 2. enigmatisk

  enigmatisk, (mycket) svårförklarlig, gåtfull.
 3. enig

  e`nig adj. ~t ORDLED: en-ig
  Svensk ordbok
 4. Enighetskyrkan

  Enighetskyrkan, nyreligiös rörelse, se Familjefederationen för världsfred och enighet.
 5. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 6. enighet

  e`nighet subst. ~en ORDLED: en-ig-het-en
  Svensk ordbok
 7. enigmatisk

  enigma´tisk adj. ~t ORDLED: enigm-at-isk
  Svensk ordbok
 8. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 9. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 10. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.