1. enkel majoritet

  enkel majoritet innebär att mer än hälften av de avgivna rösterna stöder en viss uppfattning.
 2. enkelbindning

  enkelbindning, kemisk bindning som bildas genom att två atomer delar ett elektronpar.
 3. enkelomättat fett

  enkelomättat fett är fett som innehåller enkelomättade fettsyror.
 4. enkelfotingar

  enkelfotingar, Chilopoda, klass mångfotingar (tusenfotingar) i stammen leddjur.
 5. enkelmagade djur

  enkelmagade djur, monogastriska djur, djur vilkas magsäck inte är uppdelad i anatomiskt avgränsade delar som hos t.ex. idisslare och andra förmagsjäsare.
 6. enkelomättad

  enkelomättad, term som används om fettsyror med en dubbelbindning.
 7. enkel borgen

  enkel borgen, borgen som medför betalningsskyldighet för borgensmannen bara om fordringsägaren (borgenären) visat att gäldenären saknar förmåga att betala skulden eller håller sig undan, om annat inte har avtalats.
 8. enkelt skuldebrev

  enkelt skuldebrev, skriftlig utfästelse att betala en viss summa pengar.
 9. enkel fråga

  enkel fråga, före 1975 benämning på fråga framställd i riksdagen av enskild ledamot till statsråd, med begäran om upplysningar i ett visst specificerat ärende.
 10. enkel grupp

  enkel grupp, inom algebran en grupp utan icke-triviala normaldelare (se gruppteori).