1. enkla

  enk`la verb ~de ~t ORDLED: enkl-ar SUBST.: enklande
  Svensk ordbok
 2. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 3. enklav

  enklav (franska enclave, av enclaver ’innesluta’, en bildning antingen till latin clavis ’nyckel’ eller clavus ’spik’), område som ligger innanför en stats gränser men hör till en annan stat.
 4. enklav

  enkla´v subst. ~en ~er ORDLED: en-klav-en
  Svensk ordbok
 5. enklang

  e`nklang subst. ~en ORDLED: en--klang-en
  Svensk ordbok
 6. myrsyra

  myrsyra, metansyra, HCOOH, färglös vätska med stickande lukt och starkt hudirriterande egenskaper.

 7. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 8. singularitet

  singularitet, inom matematiken ett oregelbundet uppträdande hos kurva, yta eller funktion.
 9. boraner

  boraner, borhydrider, borväten, föreningar mellan bor och väte.
 10. à la polonaise

  à la polonaise, en överklänning på vilken kjolen är uppdraperad i tre tungliknande veck över en undre kjol.