1. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 2. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 3. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 4. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 5. myrsyra

  myrsyra, metansyra, HCOOH, färglös vätska med stickande lukt och starkt hudirriterande egenskaper.

 6. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 7. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 8. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 9. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 10. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.