1. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 2. enkla

  enk`la verb ~de ~t ORDLED: enkl-ar SUBST.: enklande
  Svensk ordbok
 3. myrsyra

  myrsyra, metansyra, HCOOH, färglös vätska med stickande lukt och starkt hudirriterande egenskaper.

 4. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 5. singularitet

  singularitet, inom matematiken ett oregelbundet uppträdande hos kurva, yta eller funktion.
 6. boraner

  boraner, borhydrider, borväten, föreningar mellan bor och väte.
 7. à la polonaise

  à la polonaise, en överklänning på vilken kjolen är uppdraperad i tre tungliknande veck över en undre kjol.
 8. fiske

  fiske innebär att man fångar fisk, kräftdjur och blötdjur.
 9. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 10. rooibosbuske

  rooibosbuske, Aspalathus linearis (syn. A. contaminatus, A. cedarbergensis, Psoralea linearis, Borbonia pinifolia), art i familjen ärtväxter.