1. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 2. enskilt anspråk

  enskilt anspråk, krav gentemot gärningsmannen från den som blivit utsatt för ett brott, vanligen avseende ersättning för skada som har uppstått i samband med brottet.
 3. enskild överläggning

  enskild överläggning, benämning på den icke offentliga överläggning som rätten efter avslutad förhandling håller för att komma fram till dom eller beslut i målet.
 4. enskifte

  enskifte, benämning på det skiftessystem för jord som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 5. ensilage

  ensilage, djurfoder som konserverats – i silo eller inneslutet i plast – med hjälp av mjölksyrabildande bakterier utan tillgång till luftens syre (anaerob miljö).

 6. enskild egendom

  enskild egendom, en makes egendom som inte är giftorättsgods.
 7. enskild firma

  enskild firma, företagsform inom vilken en person på egen hand bedriver verksamhet.
 8. ensemble

  ensemble, samverkande grupp av artister, t.ex. musiker, skådespelare eller dansare.
 9. enstämmighet

  enstämmighet, monofoni , innebär normalt en melodilinje, i motsats till flerstämmighet, flera samtidiga melodilinjer.
 10. ensamrad

  ensamrad, inom den grafiska branschen benämning på antingen ett textstyckes slutrad som hamnat överst på en trycksida (eller tidningsspalt) eller ett textstyckes första rad som hamnat nederst på en trycksida.