1. ens

  2ens adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. ens

  3ens subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. ens

  1ens adv.
  Svensk ordbok
 4. ensfyrar

  ensfyrar, två fyrar, placerade på något avstånd från varandra och på olika höjd.
 5. Enso

  Enso, tidigare finländsk skogsindustrikoncern som 1998 gick samman med den svenska skogsindustrikoncernen STORA och bildade Stora Enso Oyj.
 6. ensi

  ensi, sumerisk titel för ”stadsfurste”, härskare i någon av de sumeriska städer som bildade egna stater under 3:e årtusendet f.Kr.
 7. ensymmetrisk

  ensymmetrisk, zygomorf , dorsiventral, sägs en växtdel vara som endast kan delas på ett sätt i två lika hälfter om snittet läggs genom centrum.
 8. enskifte

  enskifte, benämning på det skiftessystem för jord som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 9. ensemble

  ensemble, samverkande grupp av artister, t.ex. musiker, skådespelare eller dansare.
 10. enskiktssamhälle

  enskiktssamhälle, vegetationstyp med bara ett skikt, t.ex. en skog utan undervegetation eller skorplavar på en berghäll.