1. ensak

  en`sak subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: en--sak
  Svensk ordbok
 2. Arne Stigson

  Stigson, Arne, pseudonym för Arne Malmberg, 1918–2002, tidningsman och författare.
 3. Kai Henmark

  Henmark, Kai, 1932–80, författare, litteraturkritiker.
 4. Nationernas förbund

  Nationernas förbund, NF, även kallat Folkförbundet, organisation 1920–46 för internationellt samarbete, skapad av segrarmakterna vid första världskrigets slut.
 5. resande

  1re`sande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: res-and-en
  Svensk ordbok
 6. angelägenhet

  an`gelägenhet subst. ~en ~er ORDLED: an-ge-läg-en-het-en
  Svensk ordbok
 7. sak

  sak subst. ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 8. en

  1en´ räkn., neutr. ett
  Svensk ordbok
 9. affär

  affä´r subst. ~en ~er ORDLED: af-fär-en
  Svensk ordbok