1. ensamansvar

  ensamansvar förekommer främst inom massmedierätten och innebär att en bestämd person i tryckfrihetsförordningen (TF) utpekas som ensam ansvarig för brott mot lagen, t.ex. ansvarige utgivaren för en tidning eller den programansvarige för ett radio- eller TV-program.
 2. ensamkommande barn

  ensamkommande barn, person under 18 år som anländer till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare, i regel för att söka internationellt skydd (asyl). 

 3. ensamgård

  ensamgård, ensamt liggande gård, vanligtvis jordbruks- eller skogsbruksfastighet.
 4. Ensamma mamman

  Ensamma mamman, skämtserie av Cecilia Torudd, tecknad 1986–88 för Dagens Nyheter och samlad i två album (1988 och 1989).
 5. ensam

  ensam [en`- el. e`n-] adj. ~t ~ma ORDLED: en-samm-are
  Svensk ordbok
 6. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 7. munk

  munk, manlig medlem av ett kloster eller en klosterorden (däremot inte av en kongregation).
 8. Hundra år av ensamhet

  Hundra år av ensamhet, Cien años de soledad, roman av den colombianske författaren Gabriel García Márquez, utgiven 1967.

 9. grundlag

  grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).
 10. ensamrad

  ensamrad, inom den grafiska branschen benämning på antingen ett textstyckes slutrad som hamnat överst på en trycksida (eller tidningsspalt) eller ett textstyckes första rad som hamnat nederst på en trycksida.