1. ensam

  ensam [en`- el. e`n-] adj. ~t ~ma ORDLED: en-samm-are
  Svensk ordbok
 2. ensamansvar

  ensamansvar förekommer främst inom massmedierätten och innebär att en bestämd person i tryckfrihetsförordningen (TF) utpekas som ensam ansvarig för brott mot lagen, t.ex. ansvarige utgivaren för en tidning eller den programansvarige för ett radio- eller TV-program.
 3. ensamgård

  ensamgård, ensamt liggande gård, vanligtvis jordbruks- eller skogsbruksfastighet.
 4. ensamrad

  ensamrad, inom den grafiska branschen benämning på antingen ett textstyckes slutrad som hamnat överst på en trycksida (eller tidningsspalt) eller ett textstyckes första rad som hamnat nederst på en trycksida.

 5. Ensamma mamman

  Ensamma mamman, skämtserie av Cecilia Torudd, tecknad 1986–88 för Dagens Nyheter och samlad i två album (1988 och 1989).
 6. ensamkommande barn

  ensamkommande barn, person under 18 år som anländer till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare, i regel för att söka internationellt skydd (asyl). 

 7. ensamhet

  ensamhet [en`- el. e`n-] subst. ~en ORDLED: en-sam-het-en
  Svensk ordbok
 8. ensamseglare

  ensamseglare [en`- äv. e`n-] subst. ~n äv. ensamseglarn, plur. ~, best. plur. ensamseglarna ORDLED: en-sam--segl-ar-en
  Svensk ordbok
 9. ensamrätt

  ensamrätt [en`- äv. e`n-] subst. ~en ~er ORDLED: en-sam--rätt-en
  Svensk ordbok
 10. ensamförsörjare

  en`samförsörjare subst. ~n äv. ensamförsörjarn, plur. ~, best. plur. ensamförsörjarna ORDLED: en-sam--för-sörj-ar-en
  Svensk ordbok