1. rotmorfem

  rotmorfem, morfem som ensamt kan utgöra ett ord.
 2. solitär våg

  solitär våg, ensamt vågberg, detsamma som soliton.
 3. livklädnad

  livklädnad, främst kulturhistoriskt använd benämning på ett långt, tunikaliknande plagg, vilket bars ensamt eller ihop med en mantel.
 4. monastiska rörelsen

  monastiska rörelsen, sammanfattande benämning på eremit- och klosterrörelsen.
 5. Lewisbas

  Lewisbas, bas enligt G.N. Lewis definition, dvs. ett ämne som har ett ensamt odelat elektronpar och därmed kan agera som elektronpargivare.
 6. dräkt

  dräkt, en uppsättning kläder som bärs av en person samtidigt, eller ett plagg som utgör enda beklädnad.
 7. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 8. taijiquan

  taijiquan, t’ai-chi ch’üan, daoistiskt baserad, urgammal kinesisk närstridsmetod, systematiserad under 1800-talet.
 9. hin

  hin, ensamt eller i uttryck som hin håle, hin onde, eufemism för djävulen.
 10. Mauritius

  Mauritius, stat i Indiska oceanen.