1. enterostatin

  enterostatin, peptidhormon som reglerar födointaget, särskilt intaget av fett.
 2. Enterocytozoon

  Enterocytozoon, det vetenskapliga namnet på ett släkte i protozostammen mikrosporidier.
 3. enterotoxin

  enterotoxin, av bakterier utsöndrat protein som ger symtom från mag–tarmkanalen i form av kräkningar, diarré och ev. chock.
 4. Enterobacter

  Enterobacter, släkte gramnegativa, aeroba, stavformiga bakterier i familjen Enterobacteriaceae.
 5. ententekoppel

  ententekoppel , livrem med axelrem, introducerad i den brittiska fältuniformen 1902 (det s.k. Sam Browne-bältet) och infört i de allierade ländernas (ententens) arméuniformer under första världskriget.
 6. Enterobius

  Enterobius, det vetenskapliga namnet på ett släkte rundmaskar med ett tjugotal arter, bl.a. människans springmask, E. vermicularis.
 7. Entelurus

  Entelurus, det vetenskapliga namnet på ett släkte kantnålsfiskar med en art, större havsnål.
 8. enterit

  enterit, inflammation i tunntarmen som orsakas av bakterie- eller virusinfektion eller bakteriegifter eller utgör en del av en inflammatorisk tarmsjukdom, t.ex. Crohns sjukdom.
 9. entero-

  entero- (nylat., av grekiska enteron ’tarm’), förled: tarm-.
 10. ententen

  ententen, gemensam benämning på de länder som utgjorde den ena av de två stridande parterna i första världskriget.