1. ententen

  ententen, gemensam benämning på de länder som utgjorde den ena av de två stridande parterna i första världskriget.
 2. enterohepatiskt kretslopp

  enterohepatiskt kretslopp, tarm–leverkretslopp, förhållandet att vissa substanser utsöndras från levern till gallan och helt eller delvis återupptas i tarmen för att sedan via portådern nå levern, från vilken de på nytt utsöndras till gallan etc.
 3. enteral nutrition

  enteral nutrition, näringstillförsel via mag–tarmkanalen, dvs. den för födan normala vägen.
 4. entero-

  entero- (nylat., av grekiska enteron ’tarm’), förled: tarm-.
 5. enterotoxin

  enterotoxin, av bakterier utsöndrat protein som ger symtom från mag–tarmkanalen i form av kräkningar, diarré och ev. chock.
 6. enterovirus

  enterovirus, grupp virus i familjen picornavirus.
 7. enteleki

  enteleki, inom filosofin term härstammande från Aristoteles, som vid beskrivningen av naturliga ändamålsstyrda processer använde den för att beteckna att tinget genom sin form eller natur redan i förväg ”bär sitt mål inom sig” även om det ännu inte är förverkligat – så som t.ex. ett ekollon i sig bär ekens alla egenskaper.
 8. Enterobacter

  Enterobacter, släkte gramnegativa, aeroba, stavformiga bakterier i familjen Enterobacteriaceae.
 9. enterokocker

  enterokocker, Enterococcus, släkte bakterier som normalt förekommer i tarmkanalen hos människa och många djur.
 10. Entebbe

  Entebbe, stad på en utskjutande halvö i Victoriasjön, södra Uganda; 69 800 invånare (2012).