1. entledigande

  entledigande, skiljande från tjänst eller uppdrag, särskilt med avseende på högre offentliga tjänste- eller uppdragsinnehavare.
 2. entlediga

  entle´diga verb ~de ~t ORDLED: ent-led-ig-ar SUBST.: entledigande
  Svensk ordbok
 3. misstroendeförklaring

  misstroendeförklaring, författningsinstitut som sedan 1969 i den svenska regeringsformen markerar parlamentarismens princip, mer än femtio år efter dess politiska genombrott.
 4. statsminister

  statsminister, benämning på regeringschefen i Sverige liksom i övriga nordiska länder.

 5. regeringsskifte

  regeringsskifte, att regeringen avgår eller avsätts och ersätts av en ny.
 6. förmynderskap

  förmynderskap, förmyndarskap, förvaltning av en omyndigs egendom och företrädande av denne (myndlingen) i andra angelägenheter än personliga.
 7. Paul Klee

  Klee, Paul, född 18 december 1879, död 29 juni 1940, schweizisk-tysk konstnär.
 8. Nikolaj

  Nikolaj Nikolajevitj, 1856–1929, rysk storfurste, general, sonson till Nikolaj I.
 9. Urho Kekkonen

  Kekkonen, Urho, född 3 september 1900, död 31 augusti 1986, finländsk politiker (centerpartist), president 1956–81, riksdagsman 1936–56, riksdagens talman 1948–50, justitieminister 1936–37 och 1944–46, inrikesminister 1937–39, statsminister 1950–53 och 1954–56, utrikesminister maj–oktober 1954.
 10. Kristian X

  Kristian X, danska Christian X, 1870–1947, kung av Danmark från 1912, kung av Island 1918–44, son till Fredrik VIII.