1. envälde

  envälde betyder att en person har all makt.
 2. envälde

  e`nvälde subst. ~t ORDLED: en--väld-et
  Svensk ordbok
 3. gustavianska enväldet

  gustavianska enväldet, vanlig men oegentlig benämning på Sveriges statsskick från förenings- och säkerhetsaktens antagande 1789 till revolutionen 1809.
 4. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 7. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 8. aristokrati

  aristokrati betydde ursprungligen – t.ex. hos Aristoteles – fåtalsvälde, i motsats dels till monarki (envälde), dels till demokrati (folkvälde).
 9. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 10. hunner

  hunner, forntida asiatiskt nomadfolk av oklart ursprung som ca 370 e.Kr. inledde en invasion av sydöstra och centrala Europa, ofta ansett som en av de utlösande faktorerna för folkvandringstiden.