1. eo-

  eo-, förled: tidigast framträdande, tidigast kända e.d. (framför allt i geologiska och paleontologiska termer).
 2. euro

  euro, internationell valutabeteckning EUR, €, gemensam valuta i de länder som ingår i euroområdet.
 3. eocen

  eocen, geologisk epok, ca 56–34 miljoner år före nutid, omfattande näst äldsta delen av perioden paleogen.
 4. praetor

  praetor, pretor, ämbetstitel i antikens Rom, ursprungligen benämning på statens högsta ledare ( praetores maximi), de senare konsulerna.
 5. eoteknik

  eoteknik, tillsammans med paleoteknik och neoteknik benämning på faser i teknikens utveckling.
 6. eoliska

  eoliska , forngrekiska dialekter, se aioliska.
 7. homeo-

  homeo-, av samma slag, -lik, -liknande.
 8. eotherier

  eotherier, Eotheria, underklass däggdjur som omfattar de utdöda grupperna docodonter och triconodonter.
 9. Aeonium

  Aeonium, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med ca 40 arter, bl.a. kanarietaklök, klibbtaklök, röd trädtaklök, skivtaklök och trädtaklök.
 10. eogen

  eogen, numera ej använd synonym till den geologiska perioden paleogen.