1. eo-

  eo-, förled: tidigast framträdande, tidigast kända e.d. (framför allt i geologiska och paleontologiska termer).
 2. euro

  euro, internationell valutabeteckning EUR, €, gemensam valuta i de länder som ingår i euroområdet.
 3. eocen

  eocen, geologisk epok, ca 56–34 miljoner år före nutid, omfattande näst äldsta delen av perioden paleogen.
 4. praetor

  praetor, pretor, ämbetstitel i antikens Rom, ursprungligen benämning på statens högsta ledare ( praetores maximi), de senare konsulerna.
 5. eoliska

  eoliska , forngrekiska dialekter, se aioliska.
 6. Funan

  Funan, den första större statsbildningen i Indokina (cirka 100–500 e.Kr.), präglad av det tidiga indiska inflytandet i Sydöstasien.

 7. eotherier

  eotherier, Eotheria, underklass däggdjur som omfattar de utdöda grupperna docodonter och triconodonter.
 8. eogen

  eogen, numera ej använd synonym till den geologiska perioden paleogen.
 9. ed

  ed, landtunga, ofta smal och därtill låg, använd som passage mellan eller utmed farbara vatten.
 10. eolit

  eolit, sten som av naturen formats så att den påminner om ett av människan tillhugget redskap.