1. eo-

  eo-, förled: tidigast framträdande, tidigast kända e.d. (framför allt i geologiska och paleontologiska termer).
 2. eoliska

  eoliska , forngrekiska dialekter, se aioliska.
 3. homeo-

  homeo-, av samma slag, -lik, -liknande.
 4. Aeonium

  Aeonium, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med ca 40 arter, bl.a. kanarietaklök, klibbtaklök, röd trädtaklök, skivtaklök och trädtaklök.
 5. eotherier

  eotherier, Eotheria, underklass däggdjur som omfattar de utdöda grupperna docodonter och triconodonter.
 6. eogen

  eogen, numera ej använd synonym till den geologiska perioden paleogen.
 7. eozoiska bildningar

  eozoiska bildningar, under slutet av 1800-talet förekommande benämning på sedimentära bergarter av yngre prekambrisk ålder.
 8. ed

  ed, landtunga, ofta smal och därtill låg, använd som passage mellan eller utmed farbara vatten.
 9. eolit

  eolit, sten som av naturen formats så att den påminner om ett av människan tillhugget redskap.
 10. eocen

  eocen, geologisk epok, ca 56–34 miljoner år före nutid, omfattande näst äldsta delen av perioden paleogen.