1. eon

  eon, geologisk tidsenhet av högsta rang, närmast över era.
 2. E.ON AG

  E.ON AG, Düsseldorf, moderbolag i tysk energikoncern, ett av världens ledande privatägda energiföretag.
 3. eon

  eon [eå´n] subst. ~en ~er ORDLED: eon-en
  Svensk ordbok
 4. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 5. Charles Éon de Beaumont

  Éon de Beaumont, Charles, 1728–1810, fransk diplomat.
 6. epok

  epok, avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt för tideräkning, geologisk tidsenhet närmast under period och närmast över ålder.
 7. E.ON Sverige AB

  E.ON Sverige AB, Malmö, energiföretag, grundat 1906 som Sydsvenska Kraft AB av ett antal sydsvenska kommuner, senare namnändrat till Sydkraft AB.
 8. E.ON Gas Sverige AB

  E.ON Gas Sverige AB, Malmö, dotterbolag till E.ON Sverige AB, fram till 2004 med namnet Sydgas AB.
 9. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 10. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.