1. eon

  eon, geologisk tidsenhet av högsta rang, närmast över era.
 2. eon

  eon [eå´n] subst. ~en ~er ORDLED: eon-en
  Svensk ordbok
 3. Charles Éon de Beaumont

  Éon de Beaumont, Charles, 1728–1810, fransk diplomat.
 4. E.ON AG

  E.ON AG, Düsseldorf, moderbolag i tysk energikoncern, ett av världens ledande privatägda energiföretag.
 5. E.ON Sverige AB

  E.ON Sverige AB, Malmö, energiföretag, grundat 1906 som Sydsvenska Kraft AB av ett antal sydsvenska kommuner, senare namnändrat till Sydkraft AB.
 6. E.ON Gas Sverige AB

  E.ON Gas Sverige AB, Malmö, dotterbolag till E.ON Sverige AB, fram till 2004 med namnet Sydgas AB.
 7. tidsålder

  tidsålder, eon, (lång) tid, evighet. För senantikens och Nya Testamentets uppfattningar, se aion; för geologisk tidsenhet, se eon.
 8. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 9. aion

  aion, eon, ett begrepp som stod i centrum för omfattande tids- och världsspekulationer i senantiken.
 10. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.