1. eon

  eon, geologisk tidsenhet av högsta rang, närmast över era.
 2. E.ON Sverige AB

  E.ON Sverige AB, Malmö, energiföretag, grundat 1906 som Sydsvenska Kraft AB av ett antal sydsvenska kommuner, senare namnändrat till Sydkraft AB.
 3. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 4. epok

  epok, avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt för tideräkning, geologisk tidsenhet närmast under period och närmast över ålder.
 5. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 6. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.
 7. ålder

  ålder, geologisk tidsenhet, kortare än epok och längre än kron.
 8. James Bond

  James Bond, hjälte i en rad spionromaner och noveller 1953–66 av Ian Fleming.
 9. mesozoikum

  mesozoikum, geologisk era, ca 251–66 miljoner år före nutid, som utgör mellersta delen av eonen fanerozoikum.
 10. arkeikum

  arkeikum, den mellersta delen (eonen) av den prekambriska tiden, från ca 4 030 miljoner år sedan fram till för 2 430 miljoner år sedan.