1. eosin

  eosin, eosin A, tetrabromderivatet av fluorescein, ett rött organiskt färgämne.
 2. eosinofil granulocyt

  eosinofil granulocyt, en typ av vit blodkropp, uppkallad på grund av förmågan hos speciella korn, granula, i cellen att låta sig färgas av eosin.
 3. eosinofil

  eosinofil, som lätt färgas av eosin.
 4. eosinofili

  eosinofili, tillstånd karakteriserat av ökad mängd av den typ av vita blodkroppar som kallas eosinofila granulocyter.
 5. eosinfärgning

  eosinfärgning, en förr obligatorisk färgning av importerade fröer med eosin.
 6. eosinofili–myalgisyndrom

  eosinofili–myalgisyndrom, sjukdom som kännetecknas av svullnad och smärtor i armar och ben, hudförändringar med utslag och håravfall, ökad fasthet hos bindväv i och under huden, nedsatt nervfunktion (polyneuropati) samt smärtor och muskelsvaghet.

 7. eosinofilt katjoniskt protein

  eosinofilt katjoniskt protein, engelska eosinophilic cationic protein, ECP, ett basiskt protein som finns i stor mängd i eosinofila granulocyter (en typ av vita blodkroppar).
 8. eosin

  eosi´n subst. ~et ORDLED: eos-in-et
  Svensk ordbok
 9. eosinofil fasciit

  eosinofil fasciit, mycket sällsynt, autoimmun, reumatisk bindvävsåkomma (kollagenos) som tillhör sjukdomsgruppen sklerodermi.
 10. eosinofil myosit

  eosinofil myosit (jämför eosinofil), muskelinflammation hos nötkreatur och hund med riklig förekomst av eosinofila granulocyter.