1. epidemi

  epidemi kallas det när många människor i ett område under kort tid blir sjuka i samma sjukdom.

 2. epidemi

  epidemi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: epi-dem-in
  Svensk ordbok
 3. epidemistämpel

  epidemistämpel, karantänstämpel eller kolerastämpel, röd poststämpel som förr under epidemier användes i Stockholm, Grisslehamn, Landskrona, Haparanda och Hudiksvall för att varna för smittorisk.
 4. epidemiometri

  epidemiometri, den vetenskap som studerar de matematiska och statistiska metoder som används inom epidemiologin.
 5. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 6. epidemisjukhus

  epidemisjukhus, sjukhus för vård av patienter med smittsamma sjukdomar, tidigare ofta avskilt placerat och byggt i många ”paviljonger”. 1875 års epidemistadga ålade kommunerna att upprätta epidemisjukhus.
 7. epidemisk sjukdom

  epidemisk sjukdom, äldre benämning på infektionssjukdom som regelmässigt uppträder i form av epidemi eller pandemi eller som ibland kan göra det.
 8. epidemiologisk undersökning

  epidemiologisk undersökning, vetenskaplig studie vars mål är att belysa utbredningen av en sjukdom eller ett annat hälsoproblem i en befolkning och/eller att klarlägga dess orsaksfaktorer (riskfaktorer), huvudsakligen sådana som tillhör miljön (inklusive levnadsvanor).
 9. epidemisk hjärnhinneinflammation

  epidemisk hjärnhinneinflammation, meningokockinfektion, meningokock-meningit, av meningokocker orsakad hjärnhinneinflammation.

 10. epidemiologi

  epidemiologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: epi-demio-log-in
  Svensk ordbok