1. epistemologi

  epistemologi är detsamma som kunskapsteori.
 2. epistemologi

  epistemologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: epistemo-log-in
  Svensk ordbok
 3. habitus

  habitus, medicinsk term: kroppens byggnad, utseende eller allmänna beskaffenhet.
 4. kunskapsteori

  kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?
 5. Konrad Lorenz

  Lorenz, Konrad, född 7 november 1903, död 27 februari 1989, österrikisk zoolog, läkare, beteendeforskare och samhällskritiker, professor i psykologi i Königsberg 1940–42, läkare vid östfronten och sedermera krigsfånge 1942–48.
 6. John Stuart Mill

  Mill, John Stuart, född 20 maj 1806, död 8 maj 1873, brittisk filosof och ekonom, 1800-talsliberalismens ledande gestalt.
 7. kunskapsteori

  kun`skapsteori subst. ~n äv. ~en ORDLED: kun-skaps--teor-in
  Svensk ordbok