1. epok

  epok, avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt för tideräkning, geologisk tidsenhet närmast under period och närmast över ålder.
 2. epok

  epok, avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt för tideräkning; inom astronomin en noga angiven tidpunkt som används för att definiera astronomiska koordinatsystem.
 3. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 4. epok

  epok [-å´k] subst. ~en ~er ORDLED: epok-en
  Svensk ordbok
 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. geomagnetisk epok

  geomagnetisk epok, geologisk tidsrymd då jordens magnetfält domineras av antingen normal eller reverserad orientering (se geomagnetisk reversion).
 8. tidigmodern tid

  tidigmodern tid, en sedan 1990-talets början vanlig benämning på den epok som faller mellan början av nya tiden ca 1500 och franska revolutionen 1789.
 9. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 10. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.