1. ER

  ER, förkortning för endoplasmatiskt retikel, detsamma som endoplasmanät.
 2. Er

  Er, kemiskt tecken för grundämnet erbium.
 3. ER

  ER är nationalitetsbeteckning för Eritrea.
 4. endoplasmatiskt retikel

  endoplasmatiskt retikel, reticulum endoplasmaticum , ER, detsamma som endoplasmanät.
 5. er

  er se ni
  Svensk ordbok
 6. er

  er pron. ~t, plur. ~a
  Svensk ordbok
 7. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 8. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 9. er-Rachidia

  er-Rachidia, stad i mellersta Marocko; för belägenhet se landskarta Marocko.
 10. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.