1. ER

  ER, förkortning för endoplasmatiskt retikel, detsamma som endoplasmanät.
 2. Er

  Er, kemiskt tecken för grundämnet erbium.
 3. ER

  ER, nationalitetsbeteckning för Eritrea.
 4. Der er et yndigt land

  Der er et yndigt land, den ena av Danmarks två officiellt antagna nationalsånger.
 5. er

  er se ni
  Svensk ordbok
 6. er

  er pron. ~t, plur. ~a
  Svensk ordbok
 7. er-Rachidia

  er-Rachidia, stad i mellersta Marocko; för belägenhet se landskarta Marocko.
 8. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 9. endoplasmatiskt retikel

  endoplasmatiskt retikel, reticulum endoplasmaticum , ER, detsamma som endoplasmanät.
 10. gyllene regeln

  gyllene regeln, vishetsregel belagd i olika former, bland annat ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matteusevangeliet 7:12).