1. ER

  ER, förkortning för endoplasmatiskt retikel, detsamma som endoplasmanät.
 2. ER

  ER, nationalitetsbeteckning för Eritrea.
 3. Er

  Er, kemiskt tecken för grundämnet erbium.
 4. Der er et yndigt land

  Der er et yndigt land, den ena av Danmarks två officiellt antagna nationalsånger.
 5. endoplasmatiskt retikel

  endoplasmatiskt retikel, reticulum endoplasmaticum , ER, detsamma som endoplasmanät.
 6. er

  er se ni
  Svensk ordbok
 7. er

  er pron. ~t, plur. ~a
  Svensk ordbok
 8. er-Rachidia

  er-Rachidia, stad i mellersta Marocko; för belägenhet se landskarta Marocko.
 9. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 10. endoplasmanät

  endoplasmanät, endoplasmatiskt retikel, ER, ett höggradigt veckat membransystem som omger ett slutet rum skilt från resten av cytoplasman i kärnförsedda (eukaryota) celler.